مالیات حساب کتاب , اظهارنامه حساب کتاب , خدمات حسابداری , حسابرسی

خدمات مالیاتی ( ارزش افزوده – عملکرد): حل و فصل مشکلات سیستمی و گزارشات خاص مالیاتی -تشکیل پرونده مالیاتی (ارزش افزوده و عملکرد) -حل و فصل پرونده های مالیاتی گذشته -بخشودگی بیش از ۸۰ درصدی در پرونده های ارزش افزود -تهیه و تنظیم اظهار نامه های مالیاتی و دفاتر قانونی

فرار از مالیات چه عواقبی دارد؟

فرار مالیاتی چیست؟
درآمد مالیاتی نقش بسزایی در تأمین هزینه های دولت دارد و این امکان را فراهم می کند تا دولت در راستای شکوفایی، رشد و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری کند. اما تحقق این هدف، با وجود فرار مالیاتی باعث اختلال می شود. فرار مالیاتی را می توان یکی از مظاهر فساد اقتصادی شمرد.

هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.

فرار مالیاتی یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می شود ، امتناع می کند ، یک نوع عمل غیر رسمی انجام می دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می دارد. اما در اجتناب از مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود . اجتناب از مالیات ، از خلاCهای قانونی در قانون مالیات ها نشات می گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه های گریز می گردد . مثلاً درآمدهای نیروی کار را در قالب درآمد سرمایه نشان می دهد که از نرخ پایین تری برای مالیات برخوردارند. در اجتناب از مالیات ، مؤدی مالیاتی دلیلی ندارد نگران احتمال افشا شدن باشد، چرا که او الزاماً تمامی مبادلات خود را با جزئیات آن البته به شکل غیر واقعی، یادداشت و ثبت می کند.

اجتناب از مالیات، یک نوع سوء استفاده رسمی از قوانین مالیاتی است. این مقوله به بررسی و یافتن راه های گریز از پرداخت مالیات در قوانین مالیاتی مرتبط می شود که مؤدیان به آن وسیله خود را به نحوی از افراد مشمول مالیات کنار می زنند. بنابراین اجتناب مالیاتی ، قانونی و برای کاهش تعهدات مالیاتی فرد با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی است ، اما تقلب یا فرار مالیاتی، غیرقانونی و مبادرت عمدی به اعمال خلاف قانون مانند گزارش غیرواقعی درآمد و فروش ، کسورات و تنظیم اظهارنامه ها است. نظام مالیاتی در شرایط آرمانی، باید قابلیت مقابله با هر دو نوع فرار مالیاتی را داشته باشد.

 


 

کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی
یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء استفاده از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان است.

کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب شد و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان شد. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می شد. علاوه بر این، از آنجا که برخی مؤسسات از پرداخت مالیات و…معاف بودند ، برخی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود استفاده می کردند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

درآمد اجاره

الزامات ناشی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی
ماده ۱( تبصره یک: برخورداری از تأمین اجتماعی به نحوی که در این قانون می آید حق همه افراد کشور و تأمین آن، تکلیف دولت محسوب می شود.
بر اساس این ماده از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب سال ۱۳۸۳)، برخورداری از خدمات تأمین اجتماعی حق همه افراد است. بنابراین خدمات صندوق تأمین اجتماعی که در حوزه نظام تأمین اجتماعی تعریف می شوند نیز حق همه افراد (بدون تبعیض و شرط دیگر) و تکلیف دولت خواهند بود.

 

ماده ۳( نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه است:
الف – حوزه بیمه ای: شامل بخش بیمه های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه های درمانی (بهداشت و درمان) است.

 

تبصره- خدمات بیمه های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیل تقسیم می شود به طوری که:
حدود خدمات بیمه ای همگانی را قانون تعیین می کند.
بیمه های تکمیلی به آن دسته ازخدمات بیمه ای گفته می شود که علاوه بر سطح خدمات بیمه های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی مابین بیمه شده و بیمه گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه شده انجام می پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از اینگونه بیمه ها می باشد.
مفاد این ماده از قانون ساختار نظام جامع با تعریف قانونی حدود و صغور حوزه بیمه ای، شرایط و مشخصاتی برای این حوزه تعریف کرده که سازمان تأمین اجتماعی در این حوزه قرار می گیرد؛ چراکه به طور مشخص با اشاره به خدمات مطرح در بیمه های اجتماعی، خدماتی را مورد اشاره قرار داده که همان خدمات صندوق تأمین اجتماعی هستند.

 مالیات بر درآمد اجاره
درآمد اجاره ماده ۵۳ق.م.م:

درآمد اجاره مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی پس از کسر بیست و پنج درصد (%۲۵) بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

هرگاه موجر مالک نباشد ، درآمد اجاره مشمول مالیات وی عبارت است از ما به التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

 

نکات:
۱-چنانچه  اجاره املاک ماهیانه ، سه ماهه ، شش ماهه ویا سالیانه پرداخت شود، تکلیف فوق حسب مورد به ترتیب ۱۲مرتبه ۴مرتبه ویک مرتبه در سال باید انجام شود.

-براساس رای شماره ۱۲۸۳۰/۴/۳۰هیات عمومی شورای عالی مالیاتی، مستاجرین ملک مورد استفاده به صورت اجاره دست دوم که ازغیر مالک اجاره گردیده است مکلف به اجرای تبصره ۹ماده ۵۳ق.م.م نمی باشند.

تبصره۱- ماده ۵۳موضوع تغییرات :متن تبصره ۹ماده ۵۳مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴

وزار تخانه ها موسسات وشرکت های دولتی ودستگاه هایی که تمام یا قسمتی از بود جه آنها به وسیله دولت تامین میشود نهاد های انقلاب اسلامی،شهرداری ها و شرکت ها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف اند مالیات موضوع این فصل را از مال الاجاره هایی که پرداخت می کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

پرونده های مالیاتی

تشکیل پرونده مالیاتی
پرونده مالیاتی به موجب قوانین تجارت ،هر شخصیت حقوقی ( شرکت ) باید پس از تاسیس و ثبت جهت تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی اقدام نماید.

تمام شرکت‌ها ظرف مدت ۲ ماه بعد از تاسیس و ثبت یا افزایش سرمایه می‌بایست به تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت حق التمبر مالیات سرمایه و مالیات “دو در هزار” خود را پرداخت نمایند؛ در غیر اینصورت مشمول جریمه‌ به میزان ۲ برابر مالیات مربوطه خواهند شد.

تمام شرکت‌ها، چه فعال و چه غیرفعال، می‌بایست اظهارنامه‌ی مالیاتی خودر را پس از پایان هر سال مالی، از ابتدای فروردین تا ۳۱ تیر به حوضه‌ی مالیاتی خود تسلیم نمایند همچنین شرکتی که فاقد پروانه مالیاتی باشد در پایان سال مالی نمی تواند اظهارنامه مالیاتی فعالیت شرکت را به سازمان مالیات و دارایی تحویل دهد.

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده دارایی
۱-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، روزنامه رسمی ، مهر شرکت ).
۲-اصل و کپی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات).
۳-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت.
۴-تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت.
۵-گواهی امضای صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی در دفتر خانه اسناد رسمی.
۶-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت.
۷-فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت.
۸-وکالت نامه یا معرفی نامه کتبی از طرف شرکت ( چنانچه مدیر عامل حضور نداشته باشد).
۹-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت.

 چه کسانی مشمول ارائه گزارش معاملات فصلی می باشند؟
گزارشات معاملات فصلی مرجع تعیین کننده مالیات برای موارد متعددی پرداخت مالیات را الزام کرده است یکی از این الزامات قانونی مالیات بر گزارشات معاملات فصلی است. گزارشات معاملات فصلی در واقع فهرستی از معاملات است که در طول فصل توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه صاحبان مشاغل و بنگاه های اقتصادی صورت گرفته و صورت این معاملات و پرداخت های فصلی بایستی ثبت و به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد.

 

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی پس از پایان هرفصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی و یا در قالب یک فایل تولید شده بر روی دی وی دی به اداره امور مالیاتی مربوطه تحویل نمایند.

 

گزارشات معاملات فصلی

 

 بند (الف)ماده (۹۵) قانون مالیات های مسقتیم نیز عبارتند از:
دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان، صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صادر شده، بهره برداران معادن، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، ارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم، صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی ، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، صاحبان هتل ها، صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان.

 

ب بند (ب) ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم نیز عبارتند از :
صاحبان کارگاه های صنعتی، صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای، وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی ،دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران ، سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، صاحبان دفاتر رسمی ،عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

مالیات صنایع آلاینده

مالیات سبز چیست؟
مالیات سبز واژه ای است که در صنایع آلاینده کاربرد دارد که در این بخش به تشریح آنها می پردازیم.
منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا یا خاک یا زمینبه میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و آثار و ابنیه باشد تغییر دهد.

پالایشگاه‌های نفت، گاز، واحدهای استخراج نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی و سایر واحدهای آلاینده و مخرب محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت محیط زیست را رعایت نمی نمایند،

طبق تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست، مشمول مالیات آلایندگی به نرخ یک درصد (۱%) فروش یا درآمد ارائه خدمات و همچنین درآمد خدمات ناشی از تولید کارمزدی خواهند بود.ثبت برند
ثبت برند : امروزه این نظریه که در اقتصاد جدید،کشورهای مختلف جهان با شرکتهای خود شناخته می شوند و اهمیت شرکتها به مراتب بیشتر از اهمیت دولتهای آنها در عرصه های تجاری است، به طور ملموسی خودنمایی می کند. به همین دلیل در دوران کنونی،نام تجاری بصورت شناسه عمل می کند که باید در جهت شناساندن آن به گونه ای متمایز و قابل رقابت با سایرین اهتمام شود.

در دنیای امروزی، ما معتقدیم که تولید کالا و خدمات به تنهایی قدرت نیست، بلکه به اشتراک گذاری آن قدرت است.به بیانی دیگر، این موفقیت زمانی تحقق می یابد که نتیجه ی آن به دست مشتری نیز برسد.

اهداف و مزایای ثبت برند عبارتند از:
*شرکت ها را قادر می سازد محصولاتشان را از یکدیگر متمایز سازند.
*ثبت برند می تواند برای دریافت وام نیز حائز اهمیت باشد.
*ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.
*جزء ضروری موافقت نامه های اعطای نمایندگی هستند.
*ثبت برند می تواند برای شرکت ها وجهه و شهرت ایجاد کند و ابزار مناسبی جهت بازاریابی باشد.
*علامت تجاری، قابل نقل وانتقال است و می بایست وفق مقررات قانون ثبت علائم و اختراعات ایران به ثبت برسد.
* شرکت ها را تشویق می کند در حفظ یا بهبود کیفیت محصولات سرمایه گذاری کنند.
*ثبت برند می تواند برای سهامداران نیز ایجاد ارزش افزوده ی سهام کند و باعث افزایش درآمد شرکت شود.
* در برندهای ثبت شده نسبت به کالاهای فله ای اطمینان بیشتری وجود دارد.
*با ثبت برند،گسترش تجارت جهانی امکان پذیر می گردد. خصوصیات یک برند خوب چیست ؟

خصوصیات یک برند خوب:
۱)برند باید ساده .کوتاه و دارای تلفظ ساده بودن و بخاطر سپردن ان آسان باشد .
۲)براحتی تبلیغ شود .
۳)دائمی شود .
۴)قابل ثبت و حمایت حقوقی باشد .
۵)مشخص و دقیق باشد .

نکات مهم درباره ثبت برند
توجه داشته باشید که ثبت برند الزامی نیست اما اگر اجبار دولت باشد می بایست به ثبت برسد.

حق انحصاری و استفاده از برند برای ثبت کننده آن می باشد.
برندی به ثبت رسیده دارای گواهی ثبت برند انحصاری می باشد که مدت اعتبار این گواهی ۱۰ سال می باشد بعد از ۱۰ سالمی بایست اقدام به تمدید نمایید ، در غیر این صورت پس از گذشت حداکثر ۶ ماه انحصار برند منقضی است و دیگران قادر به ثبت ان برند به نام خود خواهند بود .

قوانین و ممنوعیت های ثبت برند:
-ثبت برند تجاری با توجه به قوانین هرمکانی شرایط و محدودیت های خاص خودش را دارد
-واژه های انتخابی عام و توصیفی نباشند .
-خلاف نظم عمومی و اخلاق و گمراه کننده نباشد .
-تشخیص کالاها یا خدمات تولید شده از کالاها و خدمات تولید شده ی دیگر امکان پذیر نباشد.
-از نظر خصوصیات و شرایط جغرافیایی مراکز تجاری و عموم را گمراه نکند.
-مانند آن یا مشابه وجود نداشته باشد.
-برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است.اگر یک برند تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد متقاضی ای که تاریخ تقاضای آن ارجعیت داشته باشد اجازه ی به ثبت رساندن آن را دارد.
-دارای صدای لذت بخش در هنگام شنیدن باشد .
-اقتصادی بوده و قابل تولید مجدد و تکثیر باشد .
-صل و خلاقانه باشد ( تقلیدی نباشد ) .

 

مراحل ثبت برند
قبل از ثبت هر برندی می بایست برای آن نام انتخاب کنید. انتخاب نام برند ، یکی از مهم ترین اقداماتی است که در مسیر ثبت برند انجام می شود .

مهم ترین اصل در ثبت نام برند، این است که قانونی بوده و قابلیت ثبت داشته باشد. برای این منظور نام انتخابی می بایست جدید و ابتکاری بوده و گمراه کننده نباشد و مشتری را از لحاظ جنس یا مبدا علامت به اشتباه نیندازد.

شایان ذکر است در صورت نیاز به هرگونه مشاوره در انتخاب نام برند، می توانید با مشاورین ما تماس حاصل فرمایید. کارشناسان ما ، از نام پیشنهادی شما استعلام گرفته و شما را در انتخاب نامی نیک ، راهنمایی خواهند نمود.
پس از انتخاب نام برند، ، می بایست با مراجعه به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی http://iripo.ssaa.ir اطلاعات خواسته شده در سامانه را تکمیل و کد پیگیری را دریافت نمایید.
مراحل ثبت برند در سامانه شامل تکمیل اطلاعات شخص حقیقی و یا حقوقی مالک / مشخصات کالا و یا خدماتی که در ۴۵ طبقه موجود انتخاب می شوند / اطلاعات دریافت کننده ابلاغ و مستندات این اطلاعات می باشد.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

حق تمبر و مالیات آن

مالیات حق تمبر
مالیات حق تمبر از انواع مالیات‌های مستقیم است که از طریق الصاق و ابطال تمبر بر اسناد، اوراق و مدارک به‌ منظور رسمیت بخشیدن یا لازم‌ الاجرا نمودن آن‌ها، از مؤدی گرفته می‌شود. در قانون مالیات‌های مستقیم مواد ۴۴ تا ۵۱ به این نوع مالیات اشاره دارد.

به محض صدور برخی اسناد، اوراق و مدارک توسط صادرکنندگان (بانکها، شرکت های تجاری، موسسات تجاری، وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، اتحادیه ها و مجامع امور صنفی، اتاق بازرگانی و …) مبالغی تحت عنوان  مالیات حق تمبر به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا دریافت وجه اخذ می گردد..

 

از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود، درموقع چاپ دویست ریال حق تمبر اخذ می‌شود. از اوراق دیگر مانند برات و فته طلب ( سفته) و نظایر آنها نیز نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزارحق تمبر اخذ می شود.

( ماده ۴۵) حق تمبر مقرر دراین ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.مالیات حق تمبر افزایش سرمایه شرکتها چقدر است ؟
 

مالیات حق تمبر ثبت یا انتقال سهام شرکت‌های ایرانی به جز شرکت‌های تعاونی نیم در هزار ارزش اسمی سهام است.

۱*  نرخ مالیات حق تمبر ثبت یا انتقال سهام شرکتها قبل از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ ، دو در هزار بوده است.

۲* مهلت پرداخت مالیات حق تمبر فوق دو ماه از تاریخ ثبت شرکت یا ثبت افزایش سرمایه است.

۳*سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود.

ماده ۴۷
کلیه قراردادها و اسناد زیر که بین بانکها و مشتریان مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود, درصورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود. معادل ده هزار ریال حق تمیر اخذ می شود.

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد.

۳- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

۴- وکالت نامه های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می شود.

۵- قراردادهایی که طرفین تعهدات و مسئولیت هایی را به عهده می گیرند و به امورمذکور در این ماده مرتبط می شود .

۶- ضمانت نامه های صادره از طرف بانکها.

۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد .

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یابرای کشورهای خارج.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

تقویم املاک وکمسیون

مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده، هیات حل اختلاف مالیاتی است.

 

هر هیات حل اختلاف مالیاتی ازه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:
یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور
یک نفر قاضی اعم ازشاغل یا باز نشسته در صورتی که قاضی باز نشسته واجد شرایط در شهرستان ها یا مزاکز استان ها وجود نداشته باشد بنا در خواست سازمان امور مالیاتی کشور، ریئس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.
یک نفر نماینده از اتاق بارزگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خور را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به نوع فعالیت مودی یا
موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
 

اختلاف مالیاتی

 

تبصره۱-
جلسات هیات های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات های مزبور یا اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

 

تبصره۲-
اداره امور هیات های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیات ها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضای هیات های حل اختلاف براساس آیین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بود جه سازمان مذکور پیش بینی میشود قابل پرداخت خواهد بود.کمیسیون تقویم املاک
کمیسیون تقویم املاک (ماده ۶۴) موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد میانگین قیمت های روز منطقه با لحاظ ملاک های زیر تعیین کند.

این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می یابد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به بیست درصد میانگین قیمت های روز املاک برسد.

الف – قیمت ساختمان باتوجه به مصالح( اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاده از آن ( مسکونی،تجاری ،اداری،آموزشی،بهداشتی، خدماتی و غیره) و نوع مالکیت.

ب – قیمت اراضی با توجه به نوع کاربری و موقعیت جغرافیایی از لحاظ تجاری،صنعتی ،مسکونی ،آموزشی ،اداری وکشاورزی.

 

 


 

 

 

کمیسیون تقویم املاک متشکل از پنج عضو است:
در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور، وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شورای اسلامی شهر و در سایر شهرها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی ،راه و شهرسازی ،جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک و یا نمایندگان آنها و نماینده شورای اسلامی شهر تشکیل می شود.

کمیسیون تقویم املاک هر سال یکبار ارزش معاملاتی املاک را به تفکیک عرصه واعیان تعیین می کند.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (براساس تقسیمات کشوری )نماینده بخشدار یا شورای بخش در جلسات کمیسیون  شرکت می کند.

در صورت نبودن شورای اسلامی شهر یا بخش، یک نفر که کارمند دولت نباشد با معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت می کند.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت سازمان امور مالیاتی کشور و در سایر شهرها به دعوت مدیر کل یا رئیس اداره امور مالیاتی در محل سازمان مذکور یا ادارات تابعه تشکیل می شود.جلسات کمیسیون با حضور حداقل چهار نفر ار اعضاء معتبر است. دبیری جلسات کمیسیون حسب مورد برعهده نماینده سازمان یا اداره کل یا اداره امور مالیاتی است.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این ماده یک مته پس از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک ،لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است

 

کمیسیون تقویم املاک

 

 

 

تبصره ۱
سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می توانند قبل از اتمام دوره یکساله در هر شهر یا بخش یا روستا ، در موارد زیر کمیسیون تقویم املاک را تشکیل دهند:

برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.
برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور در مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی لازم را نداشته یا با توجه به معیارهای ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش املاک به وجود آمده باشد.
 

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسون تقویم املاک ،لازم الاجرا و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

 

تبصره ۲
در مواردی که کمیسیون تقویم  موضوع این ماده پس از دوبار دعوت تشکیل نشود یا پس از تشکیل دو جلسه تصمیم مقتضی در مورد تعیین ارزش معاملاتی حاصل نشود.سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است آخرین ارزش روز املاک تعیین شده توسط کمیسیون تقویم را با شاخص بهای کالاها و خدمات اعلامی توسط مراجع قانونی ذی صلاح تعدیل و ارزش معاملاتی را مطابق مقررات این ماده تعیین کند.

 

تبصره ۳
در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ،ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد،ماخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده برمبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط می رسد.درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یاد شده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

خدمات حسابداری – حسابرسی در شرکت خدمات مالی و مالیاتی چیست؟

خدمات حسابداری – حسابرسی در شرکت خدمات مالی و مالیاتی:

– تهیه و تنظیم صورت های مالی ، قیمت تمام شده ،گردش موجودی و صورت جریان وجوه نقد

-آموزش نیروی حسابداری و حسابرسی به صورت خصوصی با پروژه های عملی

-اعزام مدیر مالی و پرسنل حسابداری و حسابرسی به صورت پاره وقت وتمام وقت

-اصلاح حساب

-ارائه گزارشات رسمی جهت ارائه به مراجع قضایی و سفارتخانه ها(فارسی – لاتین)

-انجام هر گونه پروژه مالی بعنوان مشاوره جهت تعیین استطاعت و صحت و سقم گزارشات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران به در خواست کمپانی های خارج از کشور

-استقرار سیستم بهای تمام شده و سیستم مالی و حسابداری در شرکت ها بصورت کاملا عملی و سیستماتیک همراه با ارائه آیین نامه مالی و چارت سازمانی

-انبارگردانی و پلاک کوبی دارایی های شرکت ارایه تراز سود و زیان

-سابرسی مالی ،مالیاتی، ضمنی ، داخلی و عملیاتی

-ارایه راهکارهای مدیریتی جهت شفاف سازی برنامه مالی و تجاری شما

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

خدمات مالیاتی چیست؟

خدمات مالیاتی ( ارزش افزوده – عملکرد):

 حل و فصل مشکلات سیستمی و گزارشات خاص مالیاتی

-تشکیل پرونده مالیاتی (ارزش افزوده و عملکرد)

-حل و فصل پرونده های مالیاتی گذشته

-بخشودگی بیش از ۸۰ درصدی در پرونده های ارزش افزود

-تهیه و تنظیم اظهار نامه های مالیاتی و دفاتر قانونی

-بخشودگی ۷۰درصدی و شرکت در جلسات هل اختلاف تامین اجتماعی

-گزارشات فصلی و ارزش افزوده

-گرفتن معافیت مالیاتی برای یک سال مالی(عملکرد)

 

شرکت خدمات مالی و مالیاتی 09121248568

 خدمات ثبتی و اداری:

-ثبت شرکت با نام های خاص

 ثبت لوگو – برند

کارت بازرگانی

-انجام کلیه کارها ی اداری و تحصیلداری

-ثبت طرح های تجاری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰