تشکیل پرونده مالیاتی
پرونده مالیاتی به موجب قوانین تجارت ،هر شخصیت حقوقی ( شرکت ) باید پس از تاسیس و ثبت جهت تشکیل پرونده مالیاتی در واحد مالیاتی اقدام نماید.

تمام شرکت‌ها ظرف مدت ۲ ماه بعد از تاسیس و ثبت یا افزایش سرمایه می‌بایست به تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت حق التمبر مالیات سرمایه و مالیات “دو در هزار” خود را پرداخت نمایند؛ در غیر اینصورت مشمول جریمه‌ به میزان ۲ برابر مالیات مربوطه خواهند شد.

تمام شرکت‌ها، چه فعال و چه غیرفعال، می‌بایست اظهارنامه‌ی مالیاتی خودر را پس از پایان هر سال مالی، از ابتدای فروردین تا ۳۱ تیر به حوضه‌ی مالیاتی خود تسلیم نمایند همچنین شرکتی که فاقد پروانه مالیاتی باشد در پایان سال مالی نمی تواند اظهارنامه مالیاتی فعالیت شرکت را به سازمان مالیات و دارایی تحویل دهد.

 

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده دارایی
۱-اصل و کپی کلیه مدارک شرکت ( اساسنامه ، اظهارنامه ، شرکتنامه ، تقاضانامه ، روزنامه رسمی ، مهر شرکت ).
۲-اصل و کپی آخرین تغییرات در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات).
۳-اصل و کپی مدارک شناسایی اعضای شرکت.
۴-تکمیل دفترچه مشخصات شناسایی شرکت.
۵-گواهی امضای صاحبان امضای مجاز اشخاص حقوقی در دفتر خانه اسناد رسمی.
۶-فیش واریزی دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت.
۷-فیش آب و برق و تلفن و گاز دفتر شرکت.
۸-وکالت نامه یا معرفی نامه کتبی از طرف شرکت ( چنانچه مدیر عامل حضور نداشته باشد).
۹-اجاره نامه یا سند مالکیت دفتر شرکت به نام شرکت.

 چه کسانی مشمول ارائه گزارش معاملات فصلی می باشند؟
گزارشات معاملات فصلی مرجع تعیین کننده مالیات برای موارد متعددی پرداخت مالیات را الزام کرده است یکی از این الزامات قانونی مالیات بر گزارشات معاملات فصلی است. گزارشات معاملات فصلی در واقع فهرستی از معاملات است که در طول فصل توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه صاحبان مشاغل و بنگاه های اقتصادی صورت گرفته و صورت این معاملات و پرداخت های فصلی بایستی ثبت و به سازمان امور مالیاتی ارسال گردد.

 

بر اساس ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلی پس از پایان هرفصل به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی و یا در قالب یک فایل تولید شده بر روی دی وی دی به اداره امور مالیاتی مربوطه تحویل نمایند.

 

گزارشات معاملات فصلی

 

 بند (الف)ماده (۹۵) قانون مالیات های مسقتیم نیز عبارتند از:
دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان، صاحبان کارخانه ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره برداری صادر شده، بهره برداران معادن، صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، ارایه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره ای، انفورماتیک، رایانه ای اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و طراحی سیستم، صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی ، آموزشگاه های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، صاحبان هتل ها، صاحبان بیمارستان ها، زایشگاه ها، آسایشگاه ها، درمانگاه ها و خانه های سالمندان.

 

ب بند (ب) ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم نیز عبارتند از :
صاحبان کارگاه های صنعتی، صاحبان مراکز ارتباطات رایانه ای، وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان های نظام مهندسی ،دلالان، حق العمل کاران و کارگزاران ، سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر، صاحبان دفاتر رسمی ،عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.